Ogłoszenie oraz wymagana dokumentacja znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach pod linkiem Dokumentacja