Od 25.05.2018 r. zapisu na egzamin będzie można dokonać wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem strony Info-Car.pl