Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach zaprasza przedstawicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców na spotkanie, które odbędzie się 12 grudnia 2018 r o godz. 12.00 na Sali konferencyjnej WORD w Siedlcach na ul. Składowej 46.