WARSZTATY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO EGZAMINATORÓW.

Serdecznie zapraszamy egzaminatorów, którzy w roku 2019 nie uczestniczyli jeszcze w obowiązkowych warsztatach doskonalenia zawodowego.

Warsztaty odbędą się w dniach 15,16,17 listopada 2019 roku w WORD w Siedlcach ul. Składowa 46

Szczegółowy program 3 – dniowych warsztatów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami , szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. 1206/2019 z późn. zm.)

Koszt warsztatów w zakresie kategorii B,C wynosi:  250 złotych.

Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numer rachunku bankowego:                 14 1020 4476 0000 8102 0017 0233

Tytuł przelewu musi zawierać:               Warsztaty egzaminatorów  - imię i nazwisko – nr uprawnień

 

Szczegółowe informacje pod telefonem 25 633 33 87 wew.31