Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego Mazowsza na stronie www.bom.mazovia.pl/