Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach ogłasza nabór na stanowisko Egzaminatora.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w zakładce Oferty pracy