Informacje o kursie

Kurs rozpoczyna się 18 stycznia 2020 roku i trwać będzie przez 10 zjazdów sobota-niedziela (154 godz. zajęć teoretycznych i 15 godz. zajęć praktycznych) do 7 czerwca 2020. Uczestnik kursu musi również zaliczyć dwudziestokrotny udział w charakterze obserwatora w egzaminie państwowym w zakresie części teoretycznej i praktycznej oraz dziesięciokrotne przeprowadzenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego.

Na torze doskonalenia techniki jazdy w Modlinie 26.10.2019 r. w specjalistycznym szkoleniu wzięła udział grupa 54 młodych osób w wieku 18-24 lata z regionu siedleckiego. Uczestnicy mogli zapoznać się i przećwiczyć pod okiem wykwalifikowanych instruktorów wiele manewrów i sytuacji nadzwyczajnych z jakimi mogą się zetknąć podczas jazdy. Największym zainteresowaniem cieszyła się płyta poślizgowa na której ćwiczono umiejętność wyprowadzania samochodu z poślizgu.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach po raz kolejny zorganizował szkolenie dla osób w wieku powyżej 55 roku życia w specjalistycznym ośrodku doskonalenia techniki jazdy w Modlinie.