Drukuj
Kategoria: Szkolenia

Informacja o szkoleniu


          Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach organizuje szkolenia w zakresie wykonywania niektórych czynności na drodze związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z art. 6 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990) oraz Obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 143 z późn. zm.).

 

Prawo o ruchu drogowym stanowi:

Art. 6.1. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

 

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu


Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości. 


Zapisy na szkolenie


Opłaty

Koszt szkolenia wynosi 350,00 zł.

Opłat dokonać można na dwa sposoby:


Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:
Numeru rachunku bankowego: 14 1020 4476 0000 8102 0017 0233
Tytuł przelewu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, ew. nazwę firmy,
rodzaj szkolenia.


Opłaty dodatkowe
Dokonując opłaty w kasie zostanie doliczona kwota manipulacyjna w wysokości 3,00 zł.

Dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób, istnieje możliwość organizacji szkolenia w dowolnym terminie.

 

Terminy szkoleń

WEDŁUG ZŁOSZEŃ

 

Powyższe terminy szkoleń są na bieżąco aktualizowane. Szkolenia realizowane są w WORD Siedlce, ul. Składowa 46.

 

WORD Siedlce zastrzega sobie prawo odwołania zaplanowanego kursu.