W załączeniu odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ dotyczącego "

Dostawa paliwa tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach w 2017 r."