Pierwsze w tym roku w powiecie mińskim - inauguracyjne spotkanie z uczniami klas IV-VI, w ramach kampanii społecznej realizowanej pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego „Jesteś widoczny, Jesteś bezpieczny”, odbyło się w Zespole Szkół w Zamieniu. W ramach tego projektu uczniowie oglądali filmy edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa i uczestniczyli w lekcjach prowadzonych przez policjantów z drogówki, dzielnicowych i funkcjonariuszy z wydziału do spraw wykroczeń, nieletnich i patologii. Uczniowie mieli również okazję poznania zasad udzielania pierwszej pomocy podczas zajęć prowadzonych przez strażaków i pokonania rowerowego toru przeszkód pod opieką pracowników siedleckiego WORD-u. Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w tym szczytnym przedsięwzięciu otrzymali zestawy odblasków, które rozdawał miedzy innymi I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim nadkomisarz Zbigniew Pucelak wspólnie z przedstawicielami samorządu województwa mazowieckiego, władz powiatu mińskiego, a także z Wójtem mińskiej gminy Antonim Januszem Piechoskim.

 Kampania Społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” jest nieprzerwanie prowadzona na terenie województwa mazowieckiego od jesieni 2014 roku. Ta szczytna idea propagowania bezpiecznych zachowań wśród dzieci oraz młodzieży jest wspierana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie jak i Mazowiecką Radę Bezpieczeństwa Publicznego w porozumieniu z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego.

Podczas tej wspaniałej inicjatywy krzewienia wiedzy na temat bezpieczeństwa, młodzież szkolna, oprócz tego, że jest obdarowywana odblaskami, to może przy tym zdobyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, a służą temu zajęcia i lekcje prowadzone przez policjantów i strażaków.

Funkcjonariusze Policji, którzy prowadzą prelekcje, wykorzystując materiały multimedialne, między innymi film edukacyjno-profilaktyczny „Tak, chcę być bezpieczny” omawiają różne rodzaje zagrożeń życia codziennego i pokazują jak ich unikać, a także radzą jak można się przed nimi uchronić.

Uczniowie mogą też zobaczyć jak wygląda pierwsza pomoc udzielana przez ratowników medycznych oraz strażaków. Oprócz wspomnianych kategorii zajęć, młodzież ma okazję sprawdzić w praktyce swoją wiedzę na temat znajomości przepisów ruchu drogowego, a także sprawdzić swoje umiejętności jazdy podczas pokonywania specjalnie przygotowanego toru rowerowego.

Szczególną atrakcją dla najmłodszych uczestników kampanii jest przygotowanie i wystawa prac plastycznych, mając zwizualizować jak jest postrzegane bezpieczeństwo przez pryzmat wyobraźni małego dziecka.

Wszystkie opisane elementy społecznej kampanii „Jesteś widoczny, Jesteś bezpieczny” pojawiły się podczas spotkania z młodzieżą z klas IV-VI w Zespole Szkół w Zamieniu.

Z inicjatywy Pani Dyrektor Ewy Szaniawskiej w zajęciach z funkcjonariuszami oraz strażakami, wzięli również udział uczniowie ze szkół w Janowie, Brzózem i Starej Niedziałce. Wybór tych placówek nie był przypadkowy, ponieważ każda z tych szkół położona jest przy krajowych bądź powiatowych ciągach komunikacyjnych i z uwagi właśnie na to, że bezpieczeństwo tych dzieci jest bardzo ważne, to właśnie te szkoły zaproszono do Zamienia.

Komendę Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim reprezentowali:

  • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim – nadkomisarz Zbigniew Pucelak, który wspólnie ze współorganizatorami wręczał uczniom zestawy odblasków.
  • Policjanci z drogówki: Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego aspirant sztabowy Dariusz Wiercioch, starszy aspirant  Radosław Czwarnóg.
  • Policjantka z Wydziału ds. Wykroczeń, Nieletnich i Patologii: aspirant Monika Suchocka.
  • Dzielnicowy rejonu służbowego, w którego granicach znajduje się Zamienie: starszy sierżant Rafał Bieńko.

Wymienieni policjanci prowadzili lekcje edukacyjne i dokładnie objaśniali uczniom, jakie są zagrożenia związane z: zachowaniem się na drodze, kontaktem z osobą nieznajomą, atakiem niebezpiecznego psa, zażywaniem narkotyków i odpalaniem fajerwerków. Funkcjonariusze dla wzmocnienia swojego przekazu wykorzystywali sekwencje filmowe edukacyjnego filmu „ Tak- chcę być bezpieczny”.

Oprócz policjantów zajęcia z młodzieżą prowadzili też strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Strażacy prezentowali uczniom specjalistyczne wyposażenie używane do ratowania osób rannych w różnych zdarzeniach oraz prezentowali jak udzielana jest pierwsza pomoc przedmedyczna.

Oprócz zajęć i wykładów, uczniowie mogli sprawdzić się na specjalistycznym rowerowym torze przeszkód, obsługiwanym przez Jerzego Chmielińskiego z siedleckiego WORD-u.

W holu prowadzącym do sali gimnastycznej oraz na szkolnym korytarzu zorganizowano wystawę prac plastycznych pokazujących bezpieczeństwo, których autorami byli najmłodsi uczniowie.

Wszyscy uczniowie z klas IV, V i VI otrzymali zestawy odblasków, które wręczali: Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Mirosław Krusiewicz, Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski, Sekretarz Gminy Mińsk Mazowiecki Jolanta Damasiewicz, Reprezentujący Starostę Mińskiego – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Tomasz Górny,  Przedstawiciel WORD w Siedlcach Jerzy Chmieliński oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim nadkomisarz Zbigniew Pucelak, a także Zastępca Naczelnika mińskiej drogówki aspirant sztabowy Dariusz Wiercioch i aspirant Monika Suchocka reprezentująca komórkę zajmującą się działalnością profilaktyczno edukacyjną.

Opisywane przedsięwzięcie pokazało bardzo wysoki poziom współpracy i zaangażowania Policji, szkoły i władz samorządowych w budowanie właściwego poziomu bezpieczeństwo, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo dzieci oraz młodzieży szkolnej.