„Mały błąd, duży problem?” to hasło, które przyświecało tegorocznej edycji sympozjum „Bezpieczna jazda. Młodzież dla siebie”, organizowanego przez Powiat Miński, Komendę Powiatową Policji, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim.

Głównym adresatem sympozjum są młodzi ludzie kierujący samochodami i motocyklami. Ideą tego projektu jest zwiększanie ich świadomości jako uczestników ruchu drogowego i promowanie bezpiecznych zachowań.

Na widowni, poza licznie zgromadzoną młodzieżą, nie zabrakło przedstawicieli organizatorów sympozjum m.in.: Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego, Wicestarosty Krzysztofa Płochockiego, Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Sławomira Rogowskiego, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji nadkom. Piotra Wojdy, Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego Tomasza Górnego oraz Wicedyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim Justyny Rutkowskiej. Gości w murach szkoły powitał Dyrektor Tomasz Płochocki, a nad przebiegiem  sympozjum z ramienia organizatorów czuwała Maria Albrechcińska – Oleksiuk z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim.
W tym roku gościem był motocyklista Mariusz „Domel” Domalewski, a o prawidłowym wyposażeniu kierowcy motocykla opowiedziała zebranej młodzieży Monika Gniado. Z wielkim zainteresowaniem spotkał się wykład stałego uczestnika sympozjum, Wojciecha Pasiecznego, byłego policjanta i specjalisty ruchu drogowego, który tym razem poświęcił swoje wystąpienie wypadkom. Nadkom. Piotr Wojda omówił stan bezpieczeństwa na drogach powiatu mińskiego. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach  Jacek Kobyliński omówił planowane zmiany po wprowadzeniu systemu CEPIK 2.0.


Szczególnym momentem sympozjum było podpisanie przez Starostę Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego i Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Sławomira Rogowskiego porozumienia inaugurującego program „Bądź widoczny, świeć przyładem, bądź dla innych drogowskazem”. 

Źródło: http://www.powiatminski.pl