Zapraszam na spotkanie, przedstawicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców w dniu 1 października 2020r. o godzinie 9:00

do sali nr1, w siedzibie WORD przy ulicy Składowej 46 w Siedlcach.

                                                                                                           Dariusz Napiórkowski

                                                                                                       Dyrektor WORD w Siedlcach