O kursie


Zgodnie z w art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 155, oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012r. Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 9 w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.
Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały skierowanie / decyzję starosty.
Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 9. Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.


Warunki uczestnictwa w kursie


Chcąc uczestniczyć w kursie należy:
posiadać skierowanie / decyzję starosty,
dokonać opłaty za szkolenie,
wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową.
Na kurs uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:
ważny dokument tożsamości,
Zapis na kurs
W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty:
oryginał lub kopię skierowania / decyzji starosty,
dowód uiszczenia opłaty,
wypełnioną kartę zgłoszenia na szkolenie.

Zapisu na szkolenie można dokonać:
osobiście lub przez upoważnioną osobę w:

Sekretariat WORD w Siedlcach
tel/fax: 25 633 33 87,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłaty
Koszt kursu wynosi 400,00 zł.

Opłat dokonać można na dwa sposoby:
przelewem,
gotówką w kasie w budynku WORD.
Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:
Numeru rachunku bankowego: 14 1020 4476 0000 8102 0017 0233
Tytuł przelewu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, ew. nazwę firmy,
rodzaj szkolenia.
Opłaty dodatkowe
Dokonując opłaty w kasie zostanie doliczona kwota manipulacyjna w wysokości 3,00 zł.

Terminy kursów

24-25.01.2019r. od godz. 8 do godz. 15.30

14-15.02.2019r. od godz. 8 do godz. 15.30Informacja telefoniczna/e-mail -  Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa

Powyższe terminy kursów są na bieżąco aktualizowane.
Kursy realizowane są w WORD Siedlce, ul. Składowa 46.
WORD Siedlce zastrzega sobie prawo odwołania zaplanowanego kursu.